Buhalterinės ir kitos paslaugos

Kokybiškai ir profesionaliai tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymų, Verslo apskaitos standartais ir įmonių apskaitos politiką.

Buhalterinė apskaita

Pagrindinė apskaita

Buhalterinė apskaita tvarkoma visų juridinių formų ir dydžių įmonėms.

 • Pirminių pirkimo-pardavimo dokumentų registravimas;
 • Kasos dokumentų registravimas bei kasos knygos pildymas;
 • Banko dokumentų registravimas;
 • Avanso apyskaitų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Suminė/vienetinė sandėlio apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;
 • Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI, SODRAI, statistikos departamentui, Muitinei, Aplinkos apsaugos ministerijai, JAR;
 • Inventorizacijos dokumentų apiforminimas;
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas.

Papildomos paslaugos

 • Personalo dokumentų pildymas pagal poreikį (darbo sutartys, prašymai, įsakymai, darbo sutarčių registracijos žurnalai, darbuotojų pažymėjimai, kiti dokumentai);
 • Kitų dokumentų parengimas (panaudos, paskolų sutartys, įmonės vadovo įsakymai, akcininkų susirinkimo protokolai, kiti įmonės vidaus tvarkos dokumentai);
 • Paraiškų bankui arba kitoms kredito įstaigoms kreditui gauti parengimas;
 • Intrastato ataskaitų parengimas ir pateikimas;
 • Akcijų apskaitą;
 • Tarpinės finansinės atskaitomybės parengimas.
Jūsų vyr buhalteris

Ši paslauga yra aktuali Jūsų įmonei, jeigu turite apskaitininką, kuris dalinai tvarko Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą. Pirminiai duomenys yra suvedami Jūsų įmonėje, o vyr. buhalterio darbas yra iki galo atlikti visas buhalterines prievoles. Vyr. buhalterio paslauga apima:Pirminių pirkimo-pardavimo dokumentų registravimas;

 • Pirminių apskaitos dokumentų ir jų atitikimo įstatymų reikalavimams patikra;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Mokesčių apskaičiavimas;
 • Deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikimas;
 • Ataskaitų Sodrai pateikimas;
 • Statistinių ataskaitų parengimas ir pateikimas;
 • Intrastato ataskaitų parengimas ir pateikimas;
 • Finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Metodinė pagalbą bei patarimai Jūsų įmonės darbuotojams;
 • Konsultacijos įmonės vadovybei.

Primename, kad, remiantis nauju LR buhalterinės apskaitos įstatymu, UAB vadovai negali patys tvarkyti įmonės apskaitos.Uždarojoje akcinėje bendrovėje privalo būti sukurta vyriausiojo buhalterio pareigybė, arba apskaitą privalo tvarkyti apskaitos įmonė.

Politika ir konsultacijos

Apskaitos politika

Įmonės apskaitos politika – tai apskaitos principai ir taisyklės, kurių įmonė laikosi, rengdama ir pateikdama finansinę atskaitomybę. Įmonės apskaitos politikos rengimo tikslas – pateikti tikrą ir teisingą informacija apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Būtent apskaitos politika lemia finansinės apskaitos informacijos patikimumą. Skirtingų apskaitos metodų pasirinkimas netiesiogiai gali nulemti įvairių finansinės atskaitomybės vartotojų priimamus sprendimus. Todėl įmonės vadovybė, formuodama apskaitos politiką, turi atsižvelgti į daugelio apskaitos informacijos vartotojų poreikius, taip pat siekti racionalumo apskaitoje ir vidaus kontrolėje. Nuo 2002-01-01 ji yra privaloma.

Mes Jums padėsime pasiekti, norminiais aktais įtvirtintą ir svarbiausia apskaitos informacijos vartotojų pageidaujamą tikslą – atvaizduoti tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. parengsime Jūsų įmonės apskaitos politiką.

Konsultacijos

Teikiame savo klientams nemokamas konsultacijas buhalterinės apskaitos, mokesčių, finansų valdymo ir kitais rūpimais klausimais. Atsižvelgdami į individualius poreikius ir žinias, paaiškiname, pateikiame teisės aktus, reikalingus blankus.
Įsigiliname ir analizuojame konkrečiai įmonei ar asmeniui aktualius klausimus ir surandam geriausius sprendimus.

Mes Jums padėsime pasiekti, norminiais aktais įtvirtintą ir svarbiausia apskaitos informacijos vartotojų pageidaujamą tikslą – atvaizduoti tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. parengsime Jūsų įmonės apskaitos politiką atsižvelgiant į Jūsų veiklos pobūdį bei verslo sąlygas.

Įmonių steigimas
Padedame pasirinkti juridinį įmonės statusą, profesionaliai ir greitai parengiame visus įmonių steigimo dokumentus

Apie įmonių steigimą skaitykite čia >

Paslaugos gyventojams

Vykdantiems individualią veiklą

Teikiame buhalterines paslaugas ir konsultacijas vykdantiems komercinę, gamybinę ir kitokią individualią veiklą Lietuvoje vykdantiems ir visiems kitiems.

 • Komercinė ar gamybinė veikla (veikla pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą);
 • Profesinė veikla;
 • Kūrybinė veikla (asmenų veikla dirbančiu pagal autorinės sutartis);
 • Atlikėjo veikla (asmenų veikla dirbančiu pagal atlikėjo sutartis);
 • Sporto veikla;
 • Ūkininko veikla;
 • Konsultuojame buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Gyventojams

 • Metinių turto ir pajamų deklaracijų parengimas ir teikimas VMI;
 • Prašymų pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą parengimas ir teikimas VMI;
 • Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais.
Pagalba

Apleistos buhalterijos sutvarkymas

Jei Jūsų įmonės apskaita kurį laiką nebuvo vedama ar įtariate, kad buvo vedama aplaidžiai – mes galime Jums padėti. Siūlome pilną apskaitos priežiūrą, nuo einamųjų laikotarpių pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo ir pateikimo valdžios institucijoms.

 • Atliekame apskaitos įrašų patikrinimą;
 • Suvedame dokumentus, kurie nebuvo įtraukti į apskaitą;
 • Nustatome ir ištaisome buhalterinės apskaitos klaidas;
 • Pateikiame (patiksliname) visas reikalingas ataskaitas, deklaracijas už praėjusius laikotarpius valstybinėms institucijoms;
 • Pagal patikrintus ir patikslintus dokumentus parengiame finansinių ataskaitų rinkinį.
 • Apleistą apskaitą tvarkome remiantis konkretaus ataskaitinio laikotarpio verslo apskaitos standartais ir to laikotarpio LR teisės aktus.
 • Už savo parengtų ataskaitų teisingumą prisiimame visišką atsakomybę nuo tos akimirkos, kai patikite savo apskaitą mums.
Geovandeta logo
„Esame dėkingi už ilgalaikį malonų bendradarbiavimą. Visos ataskaitos ir operacijos atliekamos laiku, neturime jokių nusiskundimų. Ši partnerystė mums labai naudinga.“

Danielius Ditauskas,
direktorius @ GeoVandeta

Šerkšno medus logo
„Mums labai svarbu tikslumas, punktualumas, noras išspręsti iškilusias problemas, visa tai mes gauname ir esame laimingi.“

Dainius Šerkšnas,
ūkininkas @ Šerkšno medus

Mediasta logo
„Tikrai, dėl buhalterijos jums galvos nebeskaudės. Rekomenduojame naudotis šios įmonės paslaugomis. Padės jums išnarplioti pačias sunkiausias finansines dilemas.“

Rima Tarasevičienė,
direktorė @ Mediasta

Kūrybos laisvė logo
„Beveik nuo pat verslo įkūrimo čia tvarkome savo buhalterija. Jų paslaugas rekomenduotume vidutinėms, o ypatingai - augančioms įmonėms.“

Ineta Brazė,
vadovė @ Kūrybos laisvė

Ant kiekvieno sėkmingo verslo scenos stovi išmintingas vadovas,
o už kulisų - kruopštus buhalteris.

©2024 Aktualūs Sprendimai.

Svetainė: CTA